Våra råd, dina val. På JB Villan arbetar vi utan fast huskatalog. Detta för att hålla kostnaderna nere och för att erbjuda er som kunder större valfrihet och flexibilitet i utformningen av ert hus.

Utifrån era önskningar och behov utformar vi tillsammans ert hus individuellt för att passa optimalt just för ert case med er tomt och era livsförhållanden. Inspireras av ett urval av våra över 1 000 case med kundunika lösningar nedan.