09 juni 2023

Rutin och information gällande anmälan av reklamationer till JB Villan

Om kunden vill reklamera något efter slutbesiktningen, kontakta JB Villan snarast.
OBS! För att kunna hantera reklamationsärenden måste de inkomma skriftligen via mejl till eftermarknad@jbvillan.se.
Även husnummer och bilder från nära och långt håll skall bifogas samt beskrivande av vad felet består av.