Våra råd...dina val!

På JB Villan arbetar vi utan fast huskatalog. Detta för att hålla kostnaderna nere och för att erbjuda er som kunder större valfrihet och flexibilitet i utformningen av ert hus.

Utifrån era önskningar och behov utformar vi tillsammans ert hus individuellt för att passa optimalt just för ert case med er tomt och era livsförhållanden. Nedan finner Ni lite inspiration från ett urval av våra över 1 300 case med kundunika lösningar.

Ytterligare inspiration finner du även på vårt instagram @jbvillanab