JB Villan svarar på SLA:s (Skaraborgs Allehanda) granskning och artikelserie.

JB Villan har i ett antal artiklar omnämnts i Skaraborgs läns Allehanda. Vi vill därför skriva några egna ord om hur vi ser på situationen.

 

Genmäle

JB Villan är ett familjeföretag. Vi har under 26 års tid vuxit till en – med lokala mått mätt - stor arbetsgivare och samhällsbyggare. Vi lever och mår bra.

Vi har ett viktigt arbete och ett stort ansvar för att infria våra kunders drömmar och förväntningar på ett seriöst sätt. Vi är trygga på det sättet vi jobbar med våra kunder, anställda, leverantörer med flera. Det är viktigt för oss att de som anlitar oss blir nöjda med sitt livs investering, att våra anställda mår bra och har en meningsfull och god arbetssituation. Det är en förutsättning för att ett lokalt företag ska kunna överleva och växa.

Vi ska också tåla att granskas. Som nu har skett i ett antal artiklar i SLA. Men sättet det har skett på har inte känts rättvist.

Generella svar har publicerats innan vi fått veta i vilket sammanhang de avsågs. Våra svar har inte publicerats i sin helhet och tagits ur sin kontext.

Detta anser vi inte vara en rättvisande bild av det sätt JB Villan arbetar, verkar och står för.

 

Två korta exempel:

I en artikel anklagas JB Villan för att ha lämnat ett specifikt hus under byggnation utan tak över helgen. Sanningen: JB Villan hade endast levererat husmaterialsatsen i det aktuella fallet. Kunden hade anlitat egna hantverkare för arbetet med att sätta upp huset.

Ytterligare en artikel publiceras utan att vi i förväg ges möjlighet att granska och bemöta innehållet angående en så kallad särskild besiktning som är gjord.

 

Givetvis pågår diverse förbättringsprocesser som i alla andra företag. Kunders missnöje tar vi åt oss av och leder till åtgärder.

Men vi känner inte igen oss i bilden som tecknats i SLA. En stor tröst för oss är att vi de senaste veckorna fått otaliga kvitton på att inte heller våra kunder, underleverantörer eller anställda gör det.

 

Notering;

SLA har erbjudits publicera JB Villans genmäle ovan, men anser att det inte är befogat att publicera vår genmälestext.